PIZZA TOPPING WEIGHT PRICE
Parm ham 50 g 50 Kč
Ham 50 ks 35 Kč
Italian spicy sausage 50 g 45 Kč
Hot pepper 20 g 15 Kč
Bacon 50 g 35 Kč
Tuna fish 20 g 35 Kč
Mozzarella 50 g 35 Kč
Cheese mix 50 g 35 Kč
Parmesan 20 g 30 Kč
Grilled paprica 40 g 35 Kč
Artichoces 40 g 35 Kč
Pineaple 50 g 20 Kč
Champions 50 g 20 Kč
Spinach 50 g 20 Kč
Corn 50 g 20 Kč
Olives 50 g 20 Kč
Big olives 10 ks 25 Kč
Onion 50 g 10 Kč
Tomato basis 100 g 20 Kč
Fresh tomato 50 g 20 Kč
Dry tomato 20 g 20 Kč
Pesto x 15 Kč
Egg 1 ks 15 Kč
Pizza box (big)  10 Kč
Pizza box (small)  10 Kč